Suomi on keksijöiden maa

Suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet menestyä keksintö- ja innovaatiosektorilla. Vahvuutemme lähtee ihmisistä, luonteestamme, luovuudesta ja osaamisesta. Olemme uteliaita, uutuushaluisia, naapureille kateellisia, mietiskelijöitä ja kriittisiä. Etsimme luonnosta voimaa ja uusiutumista. Kysymme miksi näin ei voi tehdä ja voisiko tämän tehdä toisin. Olemme systemaattisia, ahkeria ja tunnollisia, jopa EU:n mallioppilaita. Keksinnöllisyys versoo näistä ominaisuuksista. Nämä piirteet ovat johtaneet … Lue lisää

Keksinnöillä päästävä markkinoille

Keksinnön keskeiset kaupallistamisvaihtoehdot ovat tuotanto nykyisessä tai uudessa yrityksessä, lisensointi, yhteistyösopimus ja yritysosto. Keksintöä tulee alun alkaen harkita liiketoimintamahdollisuutena, busineksena yritykselle. Tuotantoon ottamisen arviointi- ja vertailutilanne on sama riippumatta siitä, onko keksintö tehty yrityksessä, ns. työsuhdekeksintönä, vai onko sen tehnyt ulkopuolinen keksijä, joka tarjoaa keksintöään hyödyntäjäyritykselle. Yrityksessä tehdyt keksinnöt saattavat tosin lähteä luontevammin liikkeelle, kun … Lue lisää

Keksinnöillä on arvoa vasta tuotteina

Keksintöjä syntyy ihmisten ideoista, oivalluksista, tutkimusryhmien työssä tai yrityksissä oman tuotekehityksen tuloksista tai vastauksena markkinatarpeeseen. Korostan erityisesti nuorten osaajien innovatiivisuutta ja idearikkautta sekä toisaalta yritysten valveutuneisuutta etsiä ja ottaa käyttöön uusia tuoteideoita, sillä se mitä nyt ideoidaan, sitä vasta monen vuoden päästä myydään. Innovatiivisuus ja kilpailukyky eivät tule itsekseen, vaan osaamisen ja määrätietoisen työskentelyn tuloksina. … Lue lisää

Keksinnön arvon laskeminen

Keksinnön keskeisenä tavoitteena on taloudellinen menestys. Keksinnön arvon laskeminen, erityisesti etukäteen, on erittäin vaikeaa. Pelkkä patentti aiheuttaa alkuun vain kuluja. Keksinnöllä on kuitenkin yhteiskunnallinen arvo liiketoiminnallinen arvo. Yhteiskunnalliseen arvoon liittyvät mm. elinkeinotoiminta, terveysvaikutukset, työllisyys ja verot. Liiketoiminnallinen arvo voidaan laskea monin eri perustein, nojautuen esimerkiksi tuottoarvoon substanssiarvoon kustannuksiin ja tavoiteltavaan voittoon markkina-arvoon tai mahdollisuuksiin tai … Lue lisää